Studiecirkel: Hemsida och Facebooksida.

Intresserade av Hemsida/Facebook!

Församlingen behöver vara mera synligt på sociala nät, flera behöver hjälpa till med informationsspridning.

Vi ordnar en kurs för mera generella kunskaper om hemside- och Facebooks byggnad samt mer specifik hantering av Missionskyrkans hemsida(ny) och facebooks sida med facebooks grupps utveckling.

Skall kunna ge er kunskaper också för personliga hemsidor och facebooks hantering.

Vi planerar första träffen: onsdag 21 mars kl. 18. Vi får då försöka komma överens om passande tider framöver. Planerare träff ca var 7-14 dag. Ca 5-8 träffar:

Studieledare: Martin Neunherz

Hör av er till Björn Fjelstad telefon 0738435195, bfjel65@gmail.com eller muntligt senast 19 mars.