Hem

Orsa – Missionskyrka

1.Andakter och andra videos 

2.Aktuellt Programblad

(Gemensamt för Orsa Missionsförsamling och Filadelfiaförsamling.)

Nytt mötes forum för Helgmålsbön(Ekumeniskt) f.o.m. 13 feb.-21 .

Hur man ansluter: Kl. 18 aktuell lördag ring 0701940006, då svar erhållits slå 7930188 följt av #. Därefter kopplas ni in i mötet.