Hem

Orsa – Missionskyrka

1.Andakter och andra videos 

2.Aktuellt Programblad

3. Var med att ge Kyrkoavgift till församlingen. Film information.

(Gemensamt för Orsa Missionsförsamling och Filadelfiaförsamling.)

Åter igen gudstjänstgemenskap och
kyrkfika på söndagar kl 11.00.
Välkommen till Missionskyrkan