Hem

Orsa – Missionskyrka

1.Andakter och andra videos 

2.Aktuellt Programblad

(Gemensamt för Orsa Missionsförsamling och Filadelfiaförsamling.)

Åter igen gudstjänstgemenskap och
kyrkfika på söndagar kl 11.00.
Välkommen till Missionskyrkan