Mindouli

Vänförsamling i Mindouli, Kongo Brassaville!

Orsa Missionsförsamling har en vänförsamling i Kongo Brazzaville, Republiken Congo. Vänförsamlingen, Mindouli , ligger i södra delen av staten med nära avstånd till Kongo Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo. Redan 1917 fanns det kristna i Mindouli som tillhörde Svenska Missionsförbundets mission. Församlingen i Mindouli bildades 1958 och kyrkan var färdigbyggd 1971. Det fanns och finns också i Mindouli människor som har sin kristna gemenskap med Katolska Kyrkan och Internationella frälsningsarmen.

I samband med “Kongo Utredningen” i Svenska Missionsförbundet, besökte 5 stycken medlemmar i vår församling Mindouli i april 1990 och i sept samma år fick vi i Orsa besök av 5 st från församlingen i Mindouli. Medlemsantalet i Mindouli uppgick 1990 till ca 950. Av dessa var 53 diakoner.

Från 1995 har det varit återkommande stridigheter i Kongo Brazzaville. Den demokratiskt valde Presidenten Lissouba (1993) avsattes av förre diktatorn Dennis Sasso-Ngesso (med hjälp av pengar från franska oljebolag). Efter detta har bl. a. området kring Mindouli varit utsatta för militärens och gerillagruppernas (Ninjas) krigsföringar. Folk har drivits ut i skogen, in till grannlandet Kongo Kinshasa, människor har mördats, kvinnor våldtagits. Byns odlingar, fiskdammar och djuruppfödningar har återkommande förstörts. Kyrkans egendomar och byggnader har delvis förstörts. Byn och församlingen har hela tiden startat på nytt med tanken på att nu måste detta vara över. Bl a i Oktober-03 drog en gerillagrupp genom Mindouli och mördade människor. Detta medförde att hjälporganisationerna drog sig bort.
Under dessa destruktiva år har det varit svårt att hålla kontakt med vänförsamlingen. Men vid vår kontakt under hösten -03 skrev man från Mindouli att man ville komma igång med odlingar, renovering av fiskodlingar, planera för vatten till byn, osv. Samtidigt skrev de att ett av deras böneämne nu gällde ungdomen i Orsa. De var förskräckta över att det var så dåligt med ungdom i Orsa Missionsförsamling, då dessa ju är framtiden. Då hade man ca 250 medlemmar i sin församling (många års oro med återkommande flykt episoder och sjunkande antal invånare i byn).
Det var relativt lugnt i landet under 2004. Församlingen i Mindouli arbetar åter med aktivt församlingsarbete. Man fick en ny pastor på hösten (den andre på 1 år). Vi fick brev där de beskriver att församlingen åter igen växte, stora grupper gick i dop klass utbildning. Församlingen planerar nya planterings projekt, renovering av fiskdammar, bygga ett bibliotek samt återuppta  projektet för att skaffa vatten till byn, sjukhuset och en stor del av byn. I byn har skolorna kommit igång, efter att sista åren varit mycket sporadiska i sin aktivitet.
Vi hoppades då kunna återuppta tidigare vattenprojekt med hjälp av Svenska Missionsrådet (SIDA?) efter ett arbete med projektbeskrivning. Vi var geografiskt och kommunikations mässigt långt ifrån vilket gjorde allt så tungrott..
Vi fick be om beskydd, frid och fred, glädje och en ljus framtid i Mindouli, för vår vänförsamling, för alla människor i byn som i nästan 10 år drivits mellan ”helvete” och korta stunder av hopp.  Men lugnet ville inte helt infinna sig. 2009 fick vi besked om att det fortfarande inte var helt lugnt i Mindoulis omgivning, fortfarande var tågtransport riskfyllt då tåget ofta(?) stoppas och rånas av Ninjas( rebeller), detta störde Mindoulis kommunikation med omvärlden. Brevledes fick vi besked att församlingen levde och fortsätter att växa, man hade färdigställt ett hus som man skall använda bl.a. som Bibliotek. Vatten projektet låg i ”träda”.

Under 2011 var det Indirekta kontakter mellan Orsa Missionsförsamling och Mindouli angående vattenprojektet, nu med hjälp av experter från Norge. Detta initiativ gav ytterligare belysning av svårigheter med kommunikationen mellan våra församlingar och förde inte frågan framåt så mycket. Under 2014-2015 hade vi ytterligare kontakter med Mindouli. Det framkommer då att staten skulle ordna vatten frågan.

Församlingen i Mindouli hade dock startat upp ett eget projekt med utveckling av en egen skola som i sin slutliga del skulle innehålla lågstadie till och med högstadie. Man började med egna medel bygga en skollokal, statliga bidrag samt elevavgifter skulle bekosta driften. Varje år skulle församlingen bygga till skollokal för nya klasser. Man vill ha stöd från Orsa för fortsatt bygge av skolan de närmaste 5 åren. OMF beslöt att stödja detta projekt med 30000 kr i 3 år samt 15 000 kr 2 år. Efter tre år skulle bedömas om det fanns möjligheter att stödja med högre belopp sista 2 åren, vilket blivit möjligt pga bidrag från Svenska Frälsningsarme. Första bidraget på 30000 kr skickades i maj 2015.   Efter detta har ytterligare 90 000 sv kr sänts till dagens datum (april 2018). Projektet pågår fortfarande, skolan byggs ut, flera lärare anställes. Vad vi fått information om gäller att man nu har 6 skolklassnivåer med från lågstadium till begynnande högstadium. Sammanlagt 252 elever. Vad vi kan förstå är man för tillfället färdigt med skolklass lokalerna, men planerar nu att bygga en administrativ byggnad för skolan som bl a innehåller en samlingsal.

Vi har haft kontakt med medlemmar och pastor från Mindouli men ej kunnat göra besök där senaste året. UD har tills dags dato frånrått Svenskar att besöka området pga fortsatta rebell aktiviteter i området. Efter nyår 2018 tycks ett eldupphör slutits mellan regim och Ninjas vilket bör göra Mindouli ofarligare att besöka.

Vi ber och hoppas att freden skall  komma även till Mindouli.  Under Sommaren 2018 kommer en loppisförsäljning till förmån för Mindouli att hållas i Missionskyrkan på  Orsayran dagar! /BFj juni 2018

Loppis under 2018 inbringade 21000 kr som tillfaller arbetet i Mindouli. Det pågår en utvärdering av skolprojektet  i Mindouli samt en planering för fortsatt stöd till icke helt färdig administrationsbyggnad./ BFj maj2019

Under 2019 har ytterligare kontakter varit, med hjälp av mejl, telefon och ASUd. Skolbyggnader färdigställdes men utrustning i skolan krävde mer arbete. Det lades upp planer på att under 2020 färdigställa inventarier till skolans utrymmen samt färdigställa sanitets utrymmen och vatten dragning. Men då Covid-19 pandemin slog till i början 2020 omöjliggjordes vidare planering och samarbete.  Förhoppningsvis skall samarbetet kunna gå vidare under 2021 då Pandemin blir av mindre hot!/BFj mars 2021