Glasmålningen i Orsa Missionskyrka

Glasmålningens sex rutor är alla delade i fyra rektangulära fält, således tjugofyra tillsammans, ett tal som i Bibeln representerar det gamla förbundets tolv stammar och det nya förbundets heliga med de tolv apostlarna som de första stöttepelarna.Två och två rutor bildar tre bågfönster. Tretalet är det gudomligas tal. Bågens uppåtriktade form symboliserar människans längtan och strävan efter något annat än det jordiska.

Det översta bågfönstret har en samlande kontur i form av hjärnan, det mellersta av hjärtat och det nedersta av en njure. Hjärna, hjärta och njurar står som symboler för allt vad människan är och tillsammans talar de om hennes helhet.

Dessutom symboliseras den övriga skapelsen av himmelens fåglar, markens djur och havets fiskar. Det översta bågfönstrets fåglar får tolkas som tankar och idéer. I det mellersta fönstret finns formen av fyra hjortar. Fyra är människans tal och människan är den enda varelse som starkast uttrycker ”skapelsens trängtan”. F.ö vill hjortarna stå för orden: ”Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud”. – Människans tal och det gudomligas tal, dvs. fyra plus tre bildar det heliga sjutalet.

I det nedersta fönstret finns båtar och fiskar. De kan leda Tankarna till Kyrkan på jorden mitt i människohavet. Fisken är f.ö. en kristen symbol. Begynnelsebokstäverna i satsen Jesus Kristus Guds Son, Frälsaren, bildar på grekiska ordet. ICHTYS, vilket betyder fisk.

Motiven i de tre fönstren är komponerade med ett dynamiskt innehåll och hela glasmålningen har titeln Skapelsens Lovsång.

Målningen är gjord av Ernst Ture Ström.